- 18.08.2013 - Kruk w Łapszach Niżnych, fot. A. Cieślik